Klinikken er en solopraksis med læge, sygeplejerske og sekretær.

Der er mulighed for parkering på modsatte side af Søndre Allé eller på P-pladsen ved Vandtårnet samt på Kongsberg Allé.

Adgangsforhold: Et trin op fra gade niveau.