Hjemmebesøg finder sted efter aftale med lægen. Der kan foretages langt flere undersøgelser i klinikken end i hjemmet, hvorfor hjemmebesøg kun kommer på tale i de situationer, hvor sygdom eller alvorlig svækkelse ikke gør fremmøde i klinikken muligt.
Alle pensionister samt personer med privatabonnement hos Falck har ret til vederlagsfri transport.